Skip to content
Menu
Strona główna » Blog » Cerkwie w Bieszczadach

Cerkwie w Bieszczadach

Spis treści

Cerkwie Bieszczady

W malowniczych Bieszczadach, obok bujnych połonin i dzikich lasów, można odnaleźć niezwykłe świadectwa historii i kultury tego regionu – cerkwie. Drewniane Cerkwie Bieszczady stanowią nie tylko symbol wiary, lecz także niezwykłą atrakcję dla turystów, zapisując się w świadomości jako jedne z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu bieszczadzkiego. Jednak po burzliwych latach 1939-1947 oraz okresie powojennym, wiele z tych drewnianych świątyń przestało istnieć. To nie tylko wojna czy akcja 'Wisła’ spowodowały ich zniszczenie, ale przede wszystkim czasy powojenne, szczególnie lata 50. i 60., kiedy to wiele cerkwi padło ofiarą rozbiórki. Aktualnie pozostała zdecydowana mniejszość tych obiektów w stosunku do tego, co można było zobaczyć przed wojną.

Obok drewnianych świątyń,  powstawały również murowane cerkwie w Bieszczadach. Zwłaszcza na początku XX wieku, oraz wcześniej, gdy murowana cerkiew była symbolem zamożności danej wsi. Budowa takiej świątyni była znacznie kosztowniejsza niż drewnianej, co sprawiało, że była ona wyznacznikiem statusu materialnego społeczności. Warto docenić różnorodność architektury sakralnej w tym regionie, który nie tylko zachwyca naturalnym pięknem, ale także bogatą historią i tradycją. Cerkwie Bieszczady stoją jako świadectwo wiary i kultury, przypominając o dawnych czasach i o ludziach, którzy tworzyli i pielęgnowali te unikatowe miejsca.

Najpiękniejsze Cerkwie w Bieszczadach

Bieszczady słyną nie tylko z malowniczych krajobrazów i dziewiczej przyrody, lecz także z bogatego dziedzictwa kulturowego, w którego skład wchodzą piękne cerkwie. W całym regionie można znaleźć wiele wyjątkowych świątyń, które zachwycają swoją architekturą, historią i kunsztem wykonania. Zarówno drewniane, tradycyjne cerkwie, jak i murowane świątynie, stanowią istotny element krajobrazu Bieszczadów i przyciągają turystów z całego świata. Poniżej znajdują się opisy obiektów, jakimi są najpiękniejsze cerkwie w Bieszczadach. Odkrywanie ich historii i piękna stanowi niezapomnianą część podróży po Bieszczadach.

Cerkiew w Bandrowie

Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bandrowie to istotny zabytek sakralny w regionie. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z roku 1761, co świadczy o długiej historii tego miejsca kultu. Obecna murowana cerkiew została wzniesiona w roku 1829, a następnie odnowiona i przebudowana w 1928 roku, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie dla lokalnej społeczności. Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas tych prac remontowych wzniesiono również drewnianą kopułę, która stanowi charakterystyczny element architektury tego miejsca. Cerkiew w Bandrowie to nie tylko obiekt sakralny, lecz także ważny element historii i kultury tego obszaru, przyciągający zarówno wiernych, jak i turystów zainteresowanych bogatym dziedzictwem Bieszczadów.

Cerkiew w Bystrem. Bystre k. Michniowca

Cerkiew parafialna w Bystrem k. Michniowca, zbudowana w 1868 roku, obecnie stanowi ruiny. Mimo to, pozostałości tego obiektu są imponujące i z pewnością warte zobaczenia dla turystów. Choć cerkiew jest już w stanie ruiny, jej pozostałości wciąż przyciągają zainteresowanych odwiedzającym. Stan zachowania przypomina nieco ruiny cerkwi w Krywem, jednakże tam trwają prace remontowe mające na celu przywrócenie obiektu do dawnej świetności. Mimo że cerkiew w Bystrem k. Michniowca obecnie jest w stanie rozpadu, nadal stanowi istotny element kulturowego krajobrazu regionu, przypominając o bogatej historii i tradycji tego miejsca.

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Chmielu

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Chmielu, pierwotnie wzniesiona prawdopodobnie w XVI wieku, posiada długą historię. Pierwsze dokumenty dotyczące uposażenia tej cerkwi pochodzą z roku 1584. Kolejna, druga cerkiew została zbudowana na miejscu starej, prawdopodobnie w 1795 roku, i istniała do 1904 roku. W 1906 roku wzniesiono obecną drewnianą cerkiew św. Mikołaja, która została konsekrowana rok później, zachowując pierwotne wezwanie. To ważne miejsce kultu religijnego w regionie, odzwierciedlające historię i tradycje społeczności lokalnej.

Cerkiew w Górzance

W Górzance pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z roku 1599, opisując drewnianą cerkiew na wzgórzu zwanym Bylite. Jednakże ta pierwsza cerkiew spłonęła, a w roku 1718 wzniesiono kolejną na nowym miejscu. W roku 1835 rozpoczęto budowę kolejnej drewnianej cerkwi, która stoi do dziś, pełniąc funkcję ważnego centrum życia religijnego i kulturowego dla społeczności lokalnej.

Cerkiew w Jałowem

Cerkiew w Jałowem to wyjątkowy obiekt o konstrukcji zrębowej, pokrytej gontem, charakteryzujący się orientacją na wschód. Jest trójdzielna, z prezbiterium zamkniętym prostą ścianą z okulusem na północy, gdzie przylega do niego zakrystia. Wysoka i szeroka nawa łączy się z niższym babińcem oraz przedsionkiem. Trzy części cerkwi posiadają osobne dachy kalenicowe, a wokół budowli znajduje się daszek okapowy osłaniający dolne partie zrębu, nadając całości harmonijny wygląd.

Cerkiew w Baligrodzie

Historia cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Baligrodzie sięga roku 1761, gdy po raz pierwszy wspomniano o jej istnieniu. Obecna budowla, usytuowana obok rynku w Baligrodzie, została wzniesiona z muru w 1829 roku. Później przeszła przez proces odnowy i przebudowy w 1928 roku, w trakcie którego prawdopodobnie dodano drewnianą kopułę. Ta murowana cerkiew jest istotnym elementem historycznym w tej okolicy, odzwierciedlającym dawne tradycje i kulturę ludności tego regionu.

Cerkiew w Berezce

Cerkiew parafialna w Berezce, wybudowana w 1868 roku, obecnie stoi jako ruina. Mimo tego, że obiekt uległ zniszczeniu, jego pozostałości są imponujące i stanowią atrakcję dla turystów. Choć cerkiew popadła w ruinę, to nadal warto ją odwiedzić ze względu na jej historyczne i kulturowe znaczenie. Wiele osób porównuje jej stan zachowania do ruin cerkwi w Krywem, choć tam prowadzone są prace remontowe. Ta cerkiew w Berezce pozostaje zatem ważnym świadectwem historii i dziedzictwa tego regionu.

Cerkiew w Czaszynie

Cerkiew w Czaszynie znajduje się w górnej części wsi, przy szosie Zagórz – Komańcza. Naprzeciwko stoi nowy kościół parafialny rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowany w ostatnich latach. Wzmianki o poprzedniej cerkwi pochodzą z roku 1761, natomiast obecna została wzniesiona w 1835 roku. To historyczne miejsce stanowi istotny element krajobrazu kulturowego i religijnego tej okolicy.

Cerkiew w Dziurdziowie

Cerkiew w Dziurdziowie, zbudowana z cegły, poświęcona narodzeniu Najświętszej Marii Panny, powstała w 1899 roku, a rok później została konsekrowana. Zastąpiła ona poprzednią drewnianą cerkiew, której dokładna data powstania nie jest znana. Wewnątrz świątyni znajduje się ikonostas przeniesiony z muzeum w Łańcucie. W 1928 roku cerkiew przeszła przebudowę, w wyniku której powiększono budynek o 2 osie okienne i przebudowano babiniec.

Cerkiew w Krywem

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskiewii w Krywem, zapewne była trzecią cerkwią zbudowaną w tym miejscu. Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi już z roku 1589, a kolejna, pod wezwaniem św. Mikołaja, została wspomniana w roku 1756. Ostatnia z nich, murowana, powstała w 1842 roku i pełniła funkcję cerkwi parafialnej. Cerkiew w Krywem, z bogatą historią sięgającą wieków wstecz, stanowi istotną część kulturowego dziedzictwa regionu i przyciąga zarówno wiernych, jak i turystów zainteresowanych historią i architekturą sakralną.

Cerkiew w Kulasznem

Po trzydziestu latach od pożaru rozpoczęła się budowa nowej cerkwi w Kulasznem. W 2004 roku zadanie to podjęła greckokatolicka parafia Opieki Najświętszej Maryi Panny w Komańczy. Nowa cerkiew w Kulasznem została wzniesiona w pobliżu miejsca, gdzie pierwotnie znajdowała się świątynia greckokatolicka. Jej projektantem był inż. Bogdan Jezierski. Ta nowa świątynia, stanowiąca duchowe centrum lokalnej społeczności, jest ważnym elementem kulturowego i sakralnego krajobrazu regionu.

Cerkiew w Łopience

Niektórzy badacze wysuwają hipotezę, że obecna cerkiew murowana o typowej XIX-wiecznej bryle, zaczerpniętej ze wzorów austriackich, mogła powstać w początku XIX wieku z inicjatywy miejscowego proboszcza, ks. Andrzeja Ławrowskiego, który sprawował swoją posługę w Łopience w latach 1811-1857. Kapłan ten, wywodzący się z zamożnej rodziny, cechował się dobrą edukacją, pełnił funkcję dziekana baligrodzkiego i był twórcą imponującej biblioteki. Jego działalność mogła znacząco wpłynąć na rozwój oraz rozbudowę cerkwi, stanowiąc nie tylko miejsce kultu, lecz także ważny element życia społeczności lokalnej.

Szlak cerkwi Bieszczady

Pozostałością po przenikaniu różnorodnych kultur, tradycji i wyznań religijnych w Bieszczadach są przede wszystkim zabytkowe cerkwie i kościoły, głównie drewniane. Te świątynie stanowią wyraz wielowiekowej historii regionu, gdzie spotykają się różnorodne wpływy kulturowe. W rezultacie powstał Szlak cerkwi Bieszczady, a dokładniej Architektury Drewnianej, podkreślający bogactwo wielokulturowości tego obszaru.

Obecnie niektóre w rejonie Bieszczady cerkwie, które kiedyś należały do tego szlaku, znajdują się na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Niemniej jednak, są one użytkowane przez wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego, co stanowi wyraz zmieniającej się tożsamości religijnej i kulturowej regionu. Mimo zmian w przynależności wyznaniowej, te świątynie wciąż są świadectwem historii i miejscem, które przyciąga zarówno wiernych, jak i turystów poszukujących dziedzictwa kulturowego. Przez obszar gminy Ustrzyki Dolne przechodzi część Trasy III Ustrzycko-Leskiej, która obejmuje siedem cerkwi. To właśnie tam podróżni mogą odkryć bogactwo architektoniczne i historyczne tych świątyń, poznając jednocześnie fascynującą historię regionu i jego wielokulturowy charakter.

Cerkwie Bieszczady mapa 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Icon label
487 Wyświetleń