Skip to content
Menu
Strona główna » Aktualności » Afera wędkarska nad Soliną

Afera wędkarska nad Soliną

Spis treści

Afera wędkarska na Solinie i Myczkowcach

W ostatnim czasie w środowisku wędkarskim zainteresowanym łowieniem ryb na Jeziorze Solińskim oraz Jeziorze Myczkowieckim pojawiło się wiele napięć. Postępowania prowadzone w tej sprawie doprowadziły do wydania przez Wody Polskie decyzji o rozwiązaniu umów z Polskim Związkiem Wędkarskim okręg Krosno dotyczących użytkowania obwodów rybackich zbiornika Myczkowce oraz zbiornika Solina. Ta decyzja wywołała szok i kontrowersje wśród wielu wędkarzy, ponieważ wprowadzenie zmian w przepisach w trakcie trwającego sezonu turystycznego byłoby bezprecedensowe i mogłoby znacząco wpłynąć na ich aktywność. Jednak dzień po wydaniu kontrowersyjnej decyzji, Wody Polskie poinformowały o czasowym wstrzymaniu zerwania umów. Spowodowane to zostało rozpoczęciem postępowania wyjaśniającego, które ma na celu dokładne zbadanie całej sytuacji i znalezienie rozwiązania, które uwzględni interesy wszystkich stron zaangażowanych w sprawę.

Afera wędkarska na Solinie i Myczkowcach stała się tematem gorących dyskusji w środowisku wędkarskim oraz wśród lokalnych społeczności. Wielu wędkarzy obawia się, że ewentualne zmiany w przepisach mogą ograniczyć ich możliwości i swobodę wędkowania na tych popularnych akwenach. Dlatego postępowanie wyjaśniające jest niezwykle istotne, aby znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które będzie uwzględniać zarówno potrzeby ochrony środowiska, jak i pasji wędkarzy.

Co było powodem podjęcia decyzji o rozwiązaniu umów na zbiorniki Myczkowce oraz Solina?

Powodem podjęcia decyzji o rozwiązaniu umów na zbiorniki Myczkowce oraz Solina była nielegalna hodowla ryb, która została zauważona na tych akwenach. Użytkownik rybacki, który korzystał z tych obwodów rybackich, nielegalnie posadził sadze, czyli specjalne kosze lub klatki, w których prowadził chów i hodowlę ryb. Taka działalność była sprzeczna z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi użytkowania zbiorników wodnych. W związku z wykryciem nielegalnych działań na Jeziorze Myczkowieckim oraz Jeziorze Solińskim, Wody Polskie podjęły decyzję o rozwiązaniu umów z Polskim Związkiem Wędkarskim okręg Krosno, które uprawniały go do użytkowania obwodów rybackich na tych akwenach. Takie działanie miało na celu egzekwowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i odpowiedniego zarządzania zasobami wodnymi.

Icon label
154 Wyświetleń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *