Skip to content
Menu
Strona główna » Aktualności » Remont drogi Uherce Mineralne – Orelec. Koszt inwestycji to 70 mln zł.

Remont drogi Uherce Mineralne – Orelec. Koszt inwestycji to 70 mln zł.

Spis treści

Umowa o remont drogi Uherce Mineralne – Orelec 

W związku z koniecznością modernizacji infrastruktury drogowej wicemarszałek  podpisał umowę dotyczącą remontu znaczącego odcinka drogi wojewódzkiej 895, który łączy Uherce Mineralne z Orelec. Ten strategiczny projekt zakłada gruntowny remont prawie 6-kilometrowego fragmentu drogi, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania. Prace obejmują zarówno działania projektowe, jak i roboty budowlane, co łącznie przekłada się na znaczący nakład finansowy, oszacowany na blisko 70 milionów złotych. Wsparcie finansowe na realizację tego przedsięwzięcia pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co dowodzi znaczenia tego remontu dla regionu oraz kraju jako całości.

Umowa została podpisana w ramach systemu „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że cały proces remontu będzie przeprowadzony w sposób kompleksowy, począwszy od prac projektowych, poprzez realizację robót drogowych, aż po finalne oddanie odcinka drogi do użytku. Planowane prace uwzględniają nowoczesne standardy budownictwa drogowego oraz technologie, które mają zapewnić trwałość i funkcjonalność drogi przez wiele lat. Remont drogi Uherce Mineralne – Orelec stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury drogowej regionu, poprawiając komunikację między miejscowościami oraz zapewniając lepsze warunki podróżowania dla mieszkańców i turystów.

Jaki jest zakres inwestycji?

Zakres inwestycji obejmuje szeroki zakres działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz funkcjonalności istniejącej sieci komunikacyjnej. Przede wszystkim planowana jest budowa nowej jezdni drogi, co ma znacząco poprawić stan techniczny oraz bezpieczeństwo podróżowania. Dodatkowo projekt zakłada także budowę i przebudowę chodników oraz dróg dla pieszych i rowerów, mając na uwadze potrzeby użytkowników nie tylko samochodów, lecz także pieszych i cyklistów.

W ramach inwestycji planowane są również prace związane z rozbudową i modernizacją przystanków autobusowych, co ma ułatwić korzystanie z komunikacji publicznej oraz zwiększyć komfort podróży pasażerów. Istotnym elementem remontu jest także budowa i przebudowa istniejących zjazdów oraz skrzyżowań z drogami publicznymi, co ma przyczynić się do poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa na drogach. W ramach działań związanych z infrastrukturą drogową planowana jest także rozbudowa systemu odwodnienia oraz konstrukcji oporowych zabezpieczających przed osuwiskami, co ma zapobiec powstawaniu niebezpiecznych sytuacji na trasie. Ponadto, remont obejmie prace związane z oświetleniem drogi, modernizacją sieci energetycznych, gazowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych oraz wodociągowych, co ma zapewnić kompleksowe wsparcie infrastrukturalne dla mieszkańców oraz użytkowników drogi.

Icon label
11 Wyświetleń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *